วิธีการชำระเงิน
ธนาคารไทยพานิชย์
271-223563-4
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฟนอลลี่มี
สาขาเซ็นทรัล วงศ์สสว่าง
การยืนยันการโอนเงิน
มี 3 วิธี
: 093-5242461
2320 
ถนน กรุงเทพ - นนทบุรี
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ 10800
Working Hours
วันจันทร์ - วันเสาร์
เวลา 08.00 น.-18.00 น.
สั่ง online : 24 ชั่วโมง
Contact us
Tel : 093-524-2461
WWW.FINALLYMEBAKERY.COM
Home
ขายส่ง
พอดีคำ
สำหรับวันพิเศษ
How to pay
Contact us
Finally Me Bakery & More
 : 093-5242461
Finally me,
bake with heart
make with care
วิธีการชำระเงิน
ธนาคารไทยพานิชย์
271-223563-4
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฟนอลลี่มี
สาขาเซ็นทรัล วงศ์สว่าง
การยืนยันการโอนเงิน
มี 3 วิธี
: 093-5242461
2320 
ถนน กรุงเทพ - นนทบุรี
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ 10800
Working Hours
วันจันทร์ - วันเสาร์
เวลา 08.00 น. - 18.00 น.
สั่ง online : 24 ชั่วโมง
Contact us
Tel : 093-524-2461
Home
ขายส่ง
พอดีคำ
สำหรับวันพิเศษ
How to pay
Contact us